Mangler nettkapasitet – prioriterer regulerbar kraft

Kapasiteten for innfasing av ny kraft i nettet er tett på sprengt. Derfor må utbygging av nye kraftprosjekter samordnes med utbygging av mer nettkapasitet. Dette kom klart frem da NVE deltok i Eiermøtet 15. februar.

I Eiermøtet presenterte avdelingsdirektør Rune Flatby (NVE) kommunenen for dramatiske tall:

60% av konsesjonssøknadene som er til behandling i NVE mangler pr. i dag mulighet for innfasing i nettet. Bl.a er alle småkraftverk i Midt-Norge satt på vent pga. mangel på nettkapasitet.

– Lite kapasitet på alle nettnivåer krever betydelig samordning av nett og produksjon i årene som kommer. Satsing på ny fornybar energi både i Norge og Europa gjør det nødvendig med betydelige nettforsterkninger og fortgang i arbeidet med å etablere utenlandskabler, understreker Flatby.

Les nyhetsbrev fra Eiermøtet 15. februar 2010.