Eiermøte 15. februar

Agderkommunene samles til eiermøte mandag 15. februar på Quality hotell i Sørlandsparken. Hovedsaker i møtet er evaluering av arbeidsform og prioriteringer, nedsettelse valgkomite som skal forberede valg av nytt AU og oppdatering på saksfeltet minstefradrag ved tilkobling av nye enheter i nettet.

Agder Energi vil delta i møtet og oppdatere de kommunale eierne på sitt arbeide med rammevilkår og informere om selskapets status ved inngangen til 2010.

Siste del av programmet er viet «utnyttelse av vannkraftressursene på Agder «. Her vil også Agder Energi redgjøre for potensialer og planer, og avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE deltar med nasjonale perspektiver.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.