Eiermøte 15. februar

Agderkommunene samles til eiermøte mandag 15. februar på Quality hotell i Sørlandsparken. Hovedsaker i møtet er evaluering av arbeidsform og prioriteringer, nedsettelse valgkomite som skal forberede valg av nytt AU og oppdatering på saksfeltet minstefradrag ved tilkobling av nye enheter i nettet.

Agder Energi vil delta i møtet og oppdatere de kommunale eierne på sitt arbeide med rammevilkår og informere om selskapets status ved inngangen til 2010.

Siste del av programmet er viet «utnyttelse av vannkraftressursene på Agder «. Her vil også Agder Energi redgjøre for potensialer og planer, og avdelingsdirektør Rune Flatby fra NVE deltar med nasjonale perspektiver.