Pumpekraftverk – når det ikke blåser

Agder Energi ønsker å bygge pumpekraftverk som skal gi større kraftproduksjon når det er underskudd på strøm i Europa. Satsinga skal gi enda bedre energiforvaltning i tida framover.

img_59982
Edvard Lauen, direktør for energiforvaltning og handel i Agder Energi Produksjon

Edvard Lauen, direktør for energiforvaltning og handel i Agder Energi Produksjon, fortalte eiermøtet om selskapets planer.

– Vi har som ambisjon om å bli blant de tre beste energiforvaltningsmiljøene i Norden innen 2010, og da er pumpekraftstasjoner en naturlig satsning i dette arbeidet, forklarte Lauen.

For å få strømmen ut til europeiske forbrukere, må man også få nødvendig infrastruktur på plass. Dette betyr at store kabler må på plass i Nordsjøen. EU har stort fokus på forsyningssikkerhet, og har derfor definert dette høyspentnettet som et strategisk satsingsområde.