Eiermøte 24. oktober

Stream av møte finner du her.

Møte er planlagt med følgende program og agenda:

Møtestart: kl 10.00

 • Velkommen, ved leder av AU 
 • Åpningsforedrag: Regionale kraftselskaper som drivkraft i det grønne skiftet!?, ved leder av Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Aasland 
 • Statusrapport, fusjonsprosess og selskapets vurderinger av forslag til skattereform for energisektoren, ved Agder Energi 
 • «Hvilke følger har den foreslåtte skattereformen for eierkommunene?», ved professor Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA 
 • Mulighet for spørsmål og kommentarer 
 • Presentasjon av utkast til resolusjon fra eiermøte 

LUNSJ (12 – 1245)

 • Oppsummeringer av formiddagen og ferdigstilling av eventuell resolusjon 
 • Gjennomgang av sentrale bestemmelser og grunnlag for samordning i nytt avtaleverk på vei inn i nytt kommunalt eierfellesskap med Drammen kommune og Vardar, ved professor Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA 
 • Formelle saker til behandling 
 • Valg av medlemmer til nytt AU (ved leder av valgkomiteen)
 • Valg av ny valgkomite for Agdereierne (ved leder av valgkomiteen)
 • Selskapets nye navn (Agder Energi)
 • Eventuelt

Møteslutt ca. kl. 14.00

Stream av møte finner du her.

ObS! Møte mandag 24. oktober arrangeres ved Scandic hotel Sørlandet i Sørlandsparken. Det er lagt til rette for at kommunene kan invitere med en ekstra deltaker hver i tillegg til faste representanter og kommunedirektør/rådmann.