Kategori-arkiv: eiermøte

Eiermøte 10. mai: Mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi

Eiermøte 10. mai 2022 var i all hovedsak lagt opp med informasjon om den mulige fusjonen mellom Agder Energi og Glitre Energi. Selskapet ledelse, styre og ansatte gav kommunene et dypdykk i anbefalingen om en fusjon, og kommunenes rådgivere presenterte foreløpige vurderinger av framforhandlede løsninger og grunnlaget for den mulige fusjonen. VIKTIGE MILEPÆLER I DEN […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.