Kategori-arkiv: eiermøte

Alt fra eiermøte 25. mai 2018

Ny utbyttepolitikk, ny eierskapsmelding og ny viljeserklæring Eiermøte vedtok ny utbyttepolitikk for Agder Energi. Den nye politikken er fremdeles ambisiøs, men beregningsmodellen endres. For de kommende tre årene ser Agdereierne for seg at utbytte vil være 70% av resultatet. Det vil si at 30% av årlige overskudd legges tilbake i selskapet som kapitaltilførsel. For mest […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.