Alt fra eiermøte 15. mai

15.mai kl. 10 – 14 var de samordna kommunale eierinteressene i Å Energi samlet til eiermøte. Se opptak av presentasjoner og gjennomgang av saker på dagsorden i opptak her.