Alt fra eiermøte 5. september 2022

Mandag 5. September var de kommunale eierne i Agder Energi samlet til eiermøte ved Hotel Norge i Kristiansand. I møte ble det avholdt prøveavstemning knyttet til mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, og flertallet stemte for at Agdereierne sier ja til fusjonen på selskapets generalforsamling 20. september.

Eiermøtet sluttet seg også til følgende uttalelse:

«Eiermøtet ser med forventning frem til regjeringens forslag til tiltak for å avdempe den ekstreme strømkrisen vi står i. Videre vil Eiermøtet påpeke selskapets samfunnsansvar og ber selskapet vurdere muligheten for, innenfor eksisterende avtaleverk og reguleringer, å kunne tilby hensiktsmessige fastprisavtaler til vårt lokale næringsliv.»

Se opptak av hele møtet HER

Last ned presentasjonene som ble benyttet i eiermøte 5. september HER