Eiermøte fredag 21. mai kl. 11 – 14

Neste eiermøte for Agdereierne arrangeres fredag 21. mai kl. 11 – 14. via teams. Møtedeltakerne får tilgang via link til teams. Andre som ønsker å følge møte kan gjøre det her: https://videostream.no/agdereierene/

I dette eiermøte vil det bli gitt grundige statusorienteringer, både fra behandlingen av intensjonsavtalen om fusjon med Glitre Energi, men også om status og hvordan Agder Energi planlegger videre – med eller uten en eventuell fusjon. Utbytte etter 2020 og videre utbyttepolitikk er også viktige saker på agendaen.

Løypemelding på vei mot en eventuell fusjon

Som mange vil ha fått med seg pågår det for tiden en bred behandling av intensjonsavtale om fusjon. En endelig beslutning i saken kommer først når alle eierne er ferdig med sine behandlinger.

På Agder har kommunene gjort sine vedtak, og en opptelling viser at det blant Agdereierne er flertall for å gå videre med den aktuelle fusjonsprosessen.

Som største eier i Glitre Energi valgte Drammen kommune 4. mai å utsette behandlingen av saken fram til 14. juni. Prosessen i Drammen følges med ekstra interesse ettersom formannskapet i kommunen tidligere har sagt nei til intensjonsavtalen.

Styret og ledelsen i Agder Energi har gjennom hele perioden med forarbeider og sonderinger om mulighetene rundt en eventuell fusjon vært klare på at selskapet uansett vil kunne klare seg godt alene, men sammenslått med Glitre Energi vil løfteevner og soliditet bli ytterligere styrket. Uansett endelig konklusjon i Drammen, har AU signalisert til styreleder og konsernsjef i AE at de har Agdereiernes fulle støtte.

AU har den siste tiden forøvrig sørget for å få på plass et komplett team av rådgivere med tanke på en eventuell videre prosess mot fusjon. Ved siden av Alpha Corporate, som Eiermøte er blitt kjent med tidligere, er advokatfirmaet Arntzen de Besche valgt som leverandør av juridiske tjenester etter en åpen anbudskonkurranse. Engasjementsavtalen som er inngått har naturligvis forbehold om at alle eierne gir sin tilslutning til å gå videre med intensjonsavtalen.