Digitalt eiermøte 18. mai 2020

Agdereierne samles til eiermøte i Agder Energi mandag 18. mai kl. 10 – 12. På grunn av smittebegrensende tiltak og råd fra myndighetene i forbindelse med Koronapandemien planlegges det for et digital eiermøte via plattformen Microsoft teams. AU forbereder møte både formelt og praktisk, og det vil som normalt komme ut formell innkalling og sakspapirer til kommunen to uker i forveien. Sentrale punkter på agendaen er styrevalg, utbytte etter 2019 og utbyttepolitikk. Selskapet vil også gi eierne en oppdatert status og vurdering av utsiktene videre.

Eiermøter i Agder Energi er åpne møter. Dersom du ønsker å følge møte kontakter du sekretariatet og får tilsendt en unik link til din e-postadresse.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.