Eiermøte 18. mai 2020

Agdereierne samles til eiermøte i Agder Energi mandag 18. mai kl 10 – 14. Møte arrangeres i Kristiansand. Komplett agenda og formell innkalling med sakspapirer distribueres 14 dager forut for møte, men styrevalg, utbytte etter 2019 og utbyttepolitikk for årene framover er noen sentrale saker på dagsorden. Selskapet vil også gi eierne en oppdatert status og utsikter videre.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 30 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.