Eierseminar på Hovden 28.-29.11 2019

Eierkommunene i Agder Energi samles til seminar og eiermøte for første gang etter kommunevalget høsten 2019. Programmet er lagt opp med et særlig blikk for at mange representanter er nye, og for at eierne skal få både bred og dyp innsikt i selskapet. Formell innkalling ble distribuert til kommunene tirsdag 12.11.

 

PÅMELDING

Seminaret er planlagt med overnatting både for faste representanter i eiermøte, vararepresentanter og en fra administrasjonen i eierkommunene. Det er av praktiske årsaker behov for påmelding med navn. Dette for å fordele deltakere i busser og med tanke på overnatting. Den enkelte deltaker er selv ansvarlig for å melde seg på og benytter følgende skjema til dette:

Påmeldingsskjema

 

REISE

Bussturen opp Setesdal 28.11 er en viktig del av seminaret. Underveis vil det bli gitt faglige orienteringer og det er lagt opp til flere befaringer på viktige anlegg. Første befaring starter ved Iveland kraftstasjon.

Det settes opp komfortable busser fra tre steder:

AE Nett på Stoa (Arendal) med avreise kl 0745

Kjøyta (Kristiansand) med avreise kl 0815

Amfi-senteret (Mandal) med avreise kl 0745

NB! Det er viktig med varme klær og godt skotøy da det er kaldt inne i anleggene som skal befares.

 

PROGRAM

Reise med befaringer, dag 1

07:15               Avreise fra Arendal og Mandal

08:15               Avreise fra Kristiansand

09:00 – 09:40 Iveland Kraftstasjon

09:40 – 10:10  Buss Iveland – Evje

10:10 – 10:40   Fennefoss kraftstasjon

10:40 – 10:55  Buss – Fennefoss – Neset Camping

10:55 – 11:25   Nett prosjekter

11:25 – 12:15    Buss Neset – Rysstad

12:15 – 13:00   Sølvgarden – Lunsj (står klart ved ankomst)

13:00 – 14:00  Buss – Rysstad Vatnedalen

14:00 – 14:30  Vatnedalsmagasinet

14:30 – 14:50   Buss Vatnedalen – Hovden

 

På Hovden

15:00 – 15.35  Intro av styreleder og konsernsjef

15.35 – 16:00  Resultat Q3-19, fremtidsutsikter, verdier og rating

16.00  – 16:30  Kaffepause med innsjekk

16:30  – 17:30  Vannkraft

17:30  – 18:30 Nett, muligheter og utfordringer, fremtidens nett

20:00               Middag og minikonsert

 

Dag 2

08:00 – 08:45  Kraftforvaltning; Fysisk og finansiell handel, Entelios Nordic

08:45 – 09:30  Innovasjon, fremtidens energiselskap, oppsummering

09.30 – 10:00  Utsjekk og benstrekk

10:00 – 10:15  Arbeidsform og årshjul for AU og eiermøtet

10:15 – 10:45  Våre ambisjoner for Agder Energi, ved Statkraft

10:45 – 12:00  Hvordan være gode eiere av Agder Energi?

12:00 – 13:00  Lunsj med utsjekk

13:00 – 13:15  Intervju av ordførere med lang erfaring i eierrollen

13:15 – 13:45   Rundebordsamtaler med utgangspunkt i eierseminaret

13:45 – 14:15   Saker til behandling i eiermøte

– valg av nytt AU

– valg av valgkomite for AU

– eventuelt

14:30: Avreise. Busser returnerer til Stoa, Kjøyta og Mandal. Stopper ved Kile etter behov.