Eiermøte 4. november

Fredag 4. november samles eierkommunene i Agder Energi. Eiermøtet arrangeres på Scandic Dyreparken hotell i Kristiansand fra klokken 10.00 til 14.30.

Agderkommunene skal i høst og vinter rullere sin eierskapsmelding for Agder Energi. I den forbindelse gjennomføres det i disse dager en forundersøkelse som grunnlag for den kommende prosessen. Resultatene fra undersøkelsen vil bli presentert på eiermøtet 4. november, i tillegg til andre innledninger i plenum og diskusjoner rundt gruppebord.

Agder Energi deltar på møtet med en statusgjennomgang av driften og utsikter for tiden som kommer.

Fullstendig agenda for møtet kommer innen kort tid. 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.