Eierkonferansen 2014

25. og 26. september arrangeres eierkonferanse for kommunene som eiere av Agder Energi. Konferansen er starten på et viktig arbeid der kommunenes langsiktige og videre eierskap i Agder Energi er overordnet tema.

Under konferansen er målet å etablere et felles grunnlag for videre diskusjon i hver enkelt kommune, samtidig som arbeidsutvalget ønsker å hente inn signaler i forhold til hvilke utredninger som skal prioriteres i løpet av høsten og vinteren 2014/2015.

Agdereiernes viljeserklæring løper fram til juni 2015, kommunenes utbyttepolitikk skal evalueres og det skal i løpet av perioden også utformes en ny eierskapsmelding.

Konferansen planlegges over to dager. Første dag samles eiermøtets faste representanter (ordførere og rådmenn) og formannskapene i kommunene. Dag to fortsetter kun eiermøte med en mer prosessorientert samling.

Mer informasjon om program og påmelding kommer.

Les mer om konferansen i informasjonsbrev om eierkonferanse 2014 som ble sendt ut til kommunene før sommeren.

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.