Eiermøte 4. mai

Kommunene samles til eiermøte på Quality hotell og konferansesenter i Sørlandsparken 4. mai kl 10 – 14. På agendaen står bl.a. innstilling til styrekandidateri Agder Energi, valg av nytt AU, utbytte etter regnskapsåret 2011 og videre utbyttepolitikk. Formell innkalling og sakspapirer sendes ut senest 10 dager før møtet.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.