Utsikter til spennende eierseminar på nyåret

19. og 20. januar 2012 møtes eierkommunene til seminar om eierrollen, utbyttepolitikk og framtidsutsikter for Agder Energi. Det er satt av rikelig tid til inngående drøftinger av aktuelle saker. Inn til videre planlegges programmet fra kl. 0930 den 19. og fram til kl. 13.00 den 20. Sted: Utsikten kurs og konferansesenter i Kvinesdal.