Utsikter til spennende eierseminar på nyåret

19. og 20. januar 2012 møtes eierkommunene til seminar om eierrollen, utbyttepolitikk og framtidsutsikter for Agder Energi. Det er satt av rikelig tid til inngående drøftinger av aktuelle saker. Inn til videre planlegges programmet fra kl. 0930 den 19. og fram til kl. 13.00 den 20. Sted: Utsikten kurs og konferansesenter i Kvinesdal.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.