Eiermøte 18. mai

Tid: 18. mai kl. 10.00 – 12.00

Sted: Quality Hotel&Resort, Sørlandsparken

Dette er et viktig, men kort eiermøte. Hovedsaker i møte er å gjennomgå de saker som bedriftsforsamlingen har på sin agenda senere samme uke (bedriftsforsamlingens medlemmer innkalles spesielt til denne), samt tilsvarende saker i påfølgende generalforsamling. Herunder inngår en grundig gjennomgang av selskapets resultater i 2010 og styrets forslag til utbytte. Styreleder vil også gi en orientering om status og videre arbeid med selskapets strategi. Av andre saker nevnes også budsjett for eiermøtet/arbeidsutvalget for 2011/2012.

Agenda for eiermøtet ser slik ut:

• Velkommen, ved Bjørn Ropstad, leder av AU

• Gjennomgang av saker i kommende bedriftsforsamling

– resultat 2010, ved Pernille Kring Gulowsen, konserndirektør økonomi/finans

– forslag til utbytte etter 2010

• Konsernstrategi, ved Sigmund Kroslid, styreleder

• Budsjett for eiermøte og arbeidsutvalget 2011/12

• Dato erfor eiermøter høsten 2011/vinter 2012

• Eventuelt

I forlengelse av møtet serveres det lunsj.

Som regulert i kommunenes avtaleverk møter og stemmer leder av kommunenes arbeidsutvalg på vegne av kommunene i selskapets generalforsamling. Denne avvikles fredag 20. mai i forlengelse av bedriftsforsamlingen.