Eiermøte 1. oktober

Fredag 1. oktober samles kommunene på Agder til eiermøte i Agder Energi. Møtet arrangeres på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand. Møtestart kl. 10:00 og møteslutt er senest kl. 15:00.

Eiermøtet vil denne gangen ta for seg sentrale emner knyttet til eierstyring og strategi. Noen aktuelle stikkord er selskapets soliditet, utbyttekapasitet og rammebetingelser på kort og mellomlang sikt. Det er tidligere varslet en gjennomgang av konsernstrategien høsten 2010 og styreleder vil i møtet også redgjøre for status og videre prosess knyttet til dette.

Arbeidsutvalget har i forbindelse med Eiermøtet invitert utvalgte ressurspersoner til å bidra med innspill og betraktninger rundt kraftbransjen generelt og Agder Energi spesielt. På gjestelista er statsautoriser revisor Geir Haaland, økonom og forsker Roy Mersland, ansvarlig for risikorådgivning i Arctic Securities, Halvor Hoddevik og Statnett sin plansjef for Sørlandet, Bård Iver Ek. Det vil fortløpende bli gitt anledning til spørsmål i forlengelse av de ulike foredragene men også åpnet for innspill til det videre strategiarbeidet mot slutten av møtet.