Høstens eiermøter er fastsatt

Høstens eiermøter er bestemt lagt til 1. oktober og 3. desember. Møtene vil sette flere aktuelle saker på dagsorden, som for eksempel rammevilkår, prognoser, investeringsrammer og strategi. For oppdatering etter siste møte i arbeidsutvalget, les referatet fra møtet 18.05.2010.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.