Høstens eiermøter er fastsatt

Høstens eiermøter er bestemt lagt til 1. oktober og 3. desember. Møtene vil sette flere aktuelle saker på dagsorden, som for eksempel rammevilkår, prognoser, investeringsrammer og strategi. For oppdatering etter siste møte i arbeidsutvalget, les referatet fra møtet 18.05.2010.

This entry was posted in eiermøte, informasjon. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.