Informasjon fra eiermøtet 21. februar 2014

– Agder Energi er godt rigget for å møte framtiden. Vi ligger svært  strategisk i forhold til Kontinentet, og vi er den eneste regionen i landet som allerede har ryddet opp i forhold til de mange små nettselskapene som finnes rundt i Norge. Framtiden er fornybar og det ligger på litt sikt store potensialer i å kunne levere effekt når de fornybare kildene i Europa ikke produserer på høygir.

Les mer om hvilke utviklingstrekk Tom Nysted og Agder Energi ser med tanke på framtiden i nyhetsbrevet etter eiermøtet 21. februar.

Siste nyhetsbrevAlle nyhetsbrev
Presentasjoner fra eiermøtet 21. febr

 

Neste eiermøte på Agder er fredag 16. april 2014