Alt fra eiermøtet 14. oktober

Eiermøtet 14. oktober ble avholdt på Rica Dyreparken Hotel. Tema for møtet var framtiden for kraftbransjen, hvor vi fikk foredrag fra blant andre Marius Holm fra stiftelsen Zero og Berit Tennbakk fra Thema Consulting Group.

Nyhetsbrev
Referat

Marius Holm, Zero, om framtidens kraftbransje

Berit Tennbakk, Thema Consulting, om framtidens kraftbransje i et økonomisk perspektiv

Presentasjon: Framtidsutsikter for kraftbransjen: et økonomisk perspektiv

Pernille K. Gulowsen om økonomistatus og resultat første halvår

Presentasjon: Økonomistatus – resultat 1. halvår

Unni Farestveit: Ny strategiplan

Debatt

Sigmund Kroslid, styreleder, med orienteringer fra styret