Author Archives: Admnistrator

Alt fra eiermøte for Agdereierne 16. november

Eiermøte 16.11 2020 ble arrangert ved Hotel Norge i Kristiansand og 65 deltakere var til stede via teams. Møte ble også overført direkte via Vimeo. Hovedpunktene på dagsorden var fusjonssonderingene mellom Agder Energi og Glitre Energi og utbyttepolitikk. Det ble også gitt en oppdatert statuspresentasjon fra Agder Energi etter Q3 2020. Referat fra eiermøte er […]

Posted in eiermøte | Stengt for kommentarer
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.