Eiermøte 16. mai 2014

16. mai samles eierkommunene ved Quality Hotel i Sørlandsparken kl. 13.00 – 1530. Tidspunktet er tilpasset en konferanse i regi av KS tidligere samme dag.

Agenda for eiermøtet er som følger:

1) Velkommen, opprop og praktisk informasjon
2) Gjennomgang av årsregnskap 2013 og saker på dagsorden i kommende generalforsamling
3) Utbyttepolitikk for 2013
4) Nominasjon av styrekandidater til konsernstyret i Agder Energi
5) Valg av representanter til bedriftsforsamlingen i Agder Energi
6) Valg av arbeidsutvalg
7) Presentasjon fra Agder Energi. Gjennomgang av status og konklusjoner i fersk strategiprosess.
8) Presentasjon av plan og prosess for arbeid med eierskapsmelding, revisjon av utbyttepolitikk og ny viljeserklæring i tiden fram mot våren 2015 (legges fram i møtet)
9) Budsjett for eiermøte og AU, 2014 – 2015
10) Eventuelt

Som eiermøte vil være kjent med fra tidligere år skal kommunene til møtet ha med seg en signert fullmakt der leder av AU får anledning til å avgi stemme i selskapets kommende generalforsamling. Avstemmingen i generalforsamling knytter seg i hovedsak til formalisering av utbytte etter 2013. Skjemaet kan lastes ned her, printes, signeres og leveres til sekretariatet i løpet av møtet.

Sakspapirer og underlag for møtet er distribuert til kommunenens representanter i eiermøtet og postmottak i alle kommunene. Det er også mulig å kontakte sekretariatet for kopi av dokumentene.