Alt fra eiermøte 25. mai 2018

Ny utbyttepolitikk, ny eierskapsmelding og ny viljeserklæring

Eiermøte vedtok ny utbyttepolitikk for Agder Energi. Den nye politikken er fremdeles ambisiøs, men beregningsmodellen endres. For de kommende tre årene ser Agdereierne for seg at utbytte vil være 70% av resultatet. Det vil si at 30% av årlige overskudd legges tilbake i selskapet som kapitaltilførsel. For mest mulig forutsigbarhet, både for selskapet og eierne, vil det fremdeles være foregående års resultat som legges til grunn for beregning av utbytte. Arbeidsutvalget skal også årlige involveres i vurderinger om hvorvidt vesentlige salgsgevinster eller tap skal holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

Før eiermøte vedtok den nye utbyttepolitikken redegjorde professor Roy Mersland for arbeidet og analysene som ligger til grunn for arbeidsutvalgets anbefaling. Foredraget kan sees her:

Eiermøte vedtok også den nye eierskapsmeldingen fra Agdereierne. Meldingen har vært utformet gjennom diskusjonsprosesser det siste året og kommunene har hatt saken til behandling. Eierskapsmeldingen vil bli utformet som en brosjyre og distribuert neste gang kommunene er sammen i et eiermøte, men innholdet kan leses her: Ny eierskapsmelding fra Agdereierne.

Alle kommunene på Agder har gjennom vinteren også vedtatt å fornye en viljeserklæring om ikke å selge aksjene i Agder Energi. Den nye viljeserklæringen ble signert i møte og gjelder for fire nye år. De signerte dokumentene distribueres til kommunene i etterkant av møte.

Rekordresultat for Agder Energi etter 2017

Agder Energi åpnet eiermøte med en kort orientering om det rekordhøye resultatet etter 2017. Overskuddet på 1.237 millioner skylles solid underliggende drift, men også vesentlige engangseffekter fra salg av virksomhet og skattemessige forhold. I 2017 fikk Agder Energi for første gang også en offisiell rating. BBB+ gir selskapet lettere tilgang på finansiering med gode betingelser.

Inviterer skogeiere og kommunene til dugnad etter kritisk vinter

Administrerende direktør for AE Nett, Svein Are Folgerø, orienterte Eiermøte om status i det omfattende arbeidet med å forbedre leveringssikkerheten etter de store utfordringene med snøfallet på Agder vinteren 2018.

AE Nett har startet et omfattende arbeid som vil pågå i flere år, og utfordret kommunene til å medvirke i en dugnad sammen med andre offentlige instanser og grunneiere. På oppfølgingsspørsmål fra salen konkretiserte selskapet at de bl.a. ønsker hjelp til å stimulere grunneiere til å prioritere hogst langs linjetrasser og at det ikke plantes ny hurtigvoksende skog som fort gir nye problemer. Konserndirektør Tom Nysted fulgte opp temaet med å bekrefte at Agder Energi må forberede seg som at en vinter som den i 2018 fremover mer blir en normal enn ett unntak. Leder av AU forsikret også eiermøte om at saken vil ha fokus i eiermøtene i årene som kommer.

Agder Energi ønsker å besøke kommunene

Som en avrunding på selskapets presentasjoner introduserte Tom Nysted de store strategiske utfordringene som norsk energisektor står ovenfor, men også de fortrinn et vertikalintegrert selskap som Agder Energi har inn i fremtiden. Nysted benyttet anledningen til også å invitere selskapet på besøk i den enkelte kommune. Ved slike besøk settes det av tid både til dypdykk i strategiske temaer og mer inngående samtaler om lokale forhold.

Formelt referat fra møte lastes ned her: Referat_Eiermøtet_25052018

Presentasjonene som ble benyttet i møte kan lastes ned under /aktuelle presentasjoner/