Velkommen til eiermøte fredag 25.mai

Tid: Fredag 25. mai kl 10 – 14
Sted: Hotel Scandic Sørlandsparken, Kristiansand

Program og agenda:

kl. 10.00  Møtestart og kort om arbeidet i AU
kl. 10.10  Status fra Agder Energi og gjennomgang av årsresultat etter 2017
kl. 10.45  Eiermøtets innstilling til utbytte etter 2017, budsjett for eiermøte samt gjennomgang av øvrige saker til generalforsamlingen i AE
kl. 11.00  Ny eierskapsmelding fra Agdereierne
kl. 11.15  Valg:
– Av AU
– Kandidater til styret i Agder Energi
– Kandidater til bedriftsforsamlingen i Agder Energi
kl. 11.45  Lunsj
kl. 12.30  Utbyttepolitikk for kommende tre år
kl. 13.15  Signering av ny viljeserklæring
kl. 14.00  Senest møteslutt

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Trackbacks are closed, but you can post a comment.

Skriv en kommentar

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.