EIERMØTE  FREDAG 30. NOVEMBER

Fredag 30. november kl 10.00 – 15.00 samles Agdereierne til eiermøte ved Scandic Sørlandet hotell utenfor Kristiansand. Følgende program og agenda er utgangspunkt for møtet:

 • Innledning ved leder av AU. Distribusjon av Agdereiernes nye eierskapsmelding
 • Sak til behandling: Arbeidsinstruks for valgkomite til AU
 • Agder Energi gir eierne en statusgjennomgang etter Q318 og videre utsikter for driften
 • Agder Energi Nett oppsummerer og oppdaterer eiermøte på tiltak og beredskap knyttet til leveringssikkerhet på vei mot en ny vinter
 • Påfyll av kaffe
 • Oppdatering om Agder Energi sin satsing på kraftforvaltning i Tyskland, inkl. dialog med salen
 • Lunsj
 • Kort innlegg om prisdannelse i strømmarkedet og sammenhengen med ressurssituasjonen. Ved Agder Energi
 • Foredrag om framtidens energimiks og Norges rolle, sett fra ståstedet til Equinor. Ved Sverre Trollnes, Head of Solar Operation, Equinor
 • Panelsamtale mellom Sverre Trollnes (Equinor), Tom Nysted og Edvard Lauen (Agder Energi). Tema: Fremtidens energimiks og Agder Energi sin rolle
 • Avslutning/oppsummering ved AU

Salen vil være satt opp slik at det ligger godt til rette for refleksjon rundt bordene og spørsmål/kommentarer fra salen fortløpende gjennom programmet.

Hver kommune vil i møte få utdelt en pakke med ferske eierskapsmeldinger. Planen er at disse ved første anledning distribueres til medlemmer i kommune- og bystyrer.