Alt fra eiermøtet 29. januar 2016

Bjørn Ropstad, ordfører i Evje og Hornnes, ble gjenvalgt som leder av Arbeidsutvalget i Agder Energi under eiermøtet fredag 29. januar.

Ivelands Gro Anita Mykjåland blir nestleder.

Resten av arbeidsutvalget består nå av Per Kristian Lunden fra Risør, Lena Kloster fra Kvinesdal og Robert Nordli fra Arendal. Varamedlemmer er Margrethe Handeland fra Hægebostad, Harald Furre fra Kristiansand og Unni Nilsen Husøy fra Audnedal.

Dette var det første eiermøtet etter lokalvalget i høst. Representanter fra de 30 eierkommunene var tilstede, for mange av dem var dette et første møte med eiersiden i Agder Energi. Derfor ble store deler av møtet viet informasjon fra selskapet, samt informasjon om kommunenes eierskap i Agder Energi.

Hele eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under. Om du ønsker å se presentasjonene i PDF, finner du dem i denne lenken.

Neste eiermøte er planlagt onsdag 4. mai. 

 

Innledning ved leder av AU, Bjørn Ropstad:

Informasjon fra styret i Agder Energi, ved styreleder Lars Erik Torjussen: 

Presentasjon av Agder Energi Vannkraft, ved konserndirektør Jan Tønnessen: 

Presentasjon av Agder Energi Nett – ved adm.dir. Svein Are Folgerø: 

Presentasjon av Agder Energi Marked – ved konserndirektør Steffen Syvertsen:

Utsikter for Agder Energi – ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi:

Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen, ved Roy Mersland, Handelshøyskolen UiA:

Hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap, ved Rune Røiseland, Ordkraft/sekretariat:

Hilsen fra Statkraft, ved Kristin Steenfeldt-Foss:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.