Program og agenda for eiermøte 29. januar

Program for eiermøte 29.01.2016 på Scandic bystranda, Kristiansand.

Program for eiermøte 29.1.2016

Sted: Scandic bystranda, Kristiansand

Kl. 10.00 Velkommen

Kl. 10.15  Agder Energi – Sørlandets eget energikonsern

– Presentasjon av konsernets forretningsområder, status og utsikter 

– Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl. 11.45 Lunsj

Kl. 12.30 Slik samordner Agder-kommunene sitt eierskap 

Kl. 12.55 Viktige verktøy for god eierstyring i energibransjen og hvordan Agder-kommunene praktiserer sitt eierskap

– Mulighet for spørsmål og kommentarer

Kl. 13.45 Hilsen fra Statkraft

Kl. 13.55 Saker til behandling og valg av nytt AU

Kl. 14.30 Senest slutt

Foredrag og presentasjoner i eiermøte vil bli filmet og publisert i etterkant av møte. 

Valgkomiteens innstilling til valgene i møte er distribuert til kommunene 15.1.2016

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.