Alt fra eiermøtet 11. mai

Eiermøtet vedtok 11. mai fornyelse av viljeserklæringen og Agdereiernes utbyttepolitikk. Det betyr at Agderkommunene beholder styringen i Agder Energi, samtidig som de vil ta ut mindre utbytte fra selskapet de kommende årene.

Hele arrangementet ble filmet – og du kan se opptakene fra møtet her.

Fornyelse av viljeserklæringen om langsiktig eierskap
Kommunene ble under eiermøtet enige om å beholde aksjeflertallet i Agder Energi i tre nye år. Ordførerne signerte under møtet en ny viljeserklæring. 27 av kommunene signerte for tre år, og de tre kommunene Froland, Gjerstad og Mandal signerte for ett år.

Agder-kommunenes utbyttepolitikk
De 30 kommunene på Agder, som eier flertallet av aksjene i Agder Energi, bestemte seg for å ta ut mindre utbytte de neste årene. Årsaken er at selskapet trenger pengene til investeringer.

Her finner du alle presentasjonene fra møtet.


Resultatstatus 1 kvartal 2015, ved Pernille Gulowsen, konserndirektør økonomi, finans og risiko i Agder Energi


Informasjon fra konsernsjef Tom Nysted i Agder Energi


Formell gjennomgang av fornyelse av viljeserklæring og ny utbyttepolitkk, ved leder av AU, Bjørn Ropstad

 

 

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.