Eiermøte 11. mai

Neste eiermøte arrangeres mandag 11. mai kl. 10.00 – 13.00 på Quality Hotel i Sørlandsparken.

Hovedsaker er Agder-kommunenes utbyttepolitikk, fornyelse av viljeserklæring om langsiktig eierskap og gjennomgang av saker i kommende generalforsamling.

Kommunene vil i forkant av møtet få formell innkalling og et fullmaktsskjema som medbringes i møtet – for å gi leder av AU anledning til å stemme på vegne av kommunene på generalforsamlingen.