Alt fra eiermøtet 1. februar

Referat og nyhetsbrev fra eiermøtet på Lillesand Hotel Norge er underveis, men du kan allerede nå finne presentasjoner og videoer fra eiermøtet her.

Innledning, ved Bjørn Ropstad, leder av arbeidsutvalget til Agdereierne

16. januar møtte arbeidsutvalget politisk og administrativ ledelse i Skien, Porsgrunn og Bamble kommuner til en første samtale. Grenlands-kommunene ønsker å bruke tida fram mot sommeren til å vurdere hvordan de skal forholde seg til invitasjonen.

Styreleder Sigmund Kroslid om fusjonssonderingene

-­ Ett nytt, fusjonert selskap kan bli det nest største kraftselskapet i landet. Dette selskapet vil få muskler og muligheter som er bedre enn det vi har i dag hver for oss, sa styreleder Sigmund Kroslid.

God eierstyring, ved Roy Mersland, førsteamanuensis ved Universitetet i Agder

Roy Mersland forklarte til eierkommunene at det er mange behov, mange argumenter og mange interessenter i en sonderingsprosess, men at det viktigste er å beholde roen og opptre samlet.

Foredraget til Roy Mersland om god eierstyring (PDF)

Verdiskaping og eierstyring, ved Bjørn Erik Strandberg i PwC

Foredraget om verdiskaping og eierstyring til Bjørn Erik Strandberg (PDF)

Ny viljeserklæring, ved høyesterettsadvokat Caroline Lund


-­ Det er i kommunenes interesse å tegne en ny viljeserklæring. Salg av aksjer som ender med at Agdereierne mister flertallet vil redusere kommunenes innflytelse og verdien av den gjenværende minoritetsposten dramatisk, fortalte høyesterettsadvokat Caroline Lund til eiermøtet.

Caroline Lunds foredrag om ny viljeserklæring (PDF)

Caroline Lunds foredrag om rammebetingelser for eierskap (PDF)