Ny viljeserklæring

I lys av sonderingsprosessen har AU anbefalt Agderkommunene å forlenge eksisterende viljeserklæring med 1 + 1 år, slik at en evt videre sondering kan foregå ut fra en samlet posisjon. AU, ved leder eller nestleder, besøker kommuner som ønsker ytterligere informasjon i forbindelse med behandling av saken.

Etter behandling av saken i kommunene så langt, har ikke AU registrert signaler om at noen vurderer salg av sine aksjer i Agder Energi i kommende periode.

Det legges opp til signering av ny viljeserklæring i eiermøte 6. mai.