Ny viljeserklæring

I lys av sonderingsprosessen har AU anbefalt Agderkommunene å forlenge eksisterende viljeserklæring med 1 + 1 år, slik at en evt videre sondering kan foregå ut fra en samlet posisjon. AU, ved leder eller nestleder, besøker kommuner som ønsker ytterligere informasjon i forbindelse med behandling av saken.

Etter behandling av saken i kommunene så langt, har ikke AU registrert signaler om at noen vurderer salg av sine aksjer i Agder Energi i kommende periode.

Det legges opp til signering av ny viljeserklæring i eiermøte 6. mai.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.