Eiermøte 30. april

Kommunene på Agder samles fredag 30. april 2010 til nytt eiermøte. Her skal kommunene bl.a. velge sine fremtidige styremedlemmer og bestemme seg for hvilket nivå utbyttet for 2009 skal ligge på.

Sted: Quality hotell, Sørlandsparken
Møtestart: kl. 10.00
Lunsj: fra kl 12 – 12.45
Senest møteslutt: 13.15

Tid til signering av avtaler og innlevering av 2 x fullmakter til generalforsamling: kl. 12.45 – 13.15 (ref. saksliste og vedlegg)

Møtets innhold:

  1. Status og forutsetninger på kort og mellomlang sikt (ved Agder Energi)
  2. Utbytte 2009 (se saksframlegg)
  3. Budsjett for Eiermøtet og AU 2010/11 (se saksframlegg)
  4. Tilleggsavtale relatert til antall medlemmer i AE bedriftsforsamling (se saksframlegg)
  5. Valg av nytt AU (se saksframlegg)
  6. Valg av styremedlemmer til konsernstyret i Agder Energi (se saksframlegg)
  7. Valg av medlemmer til bedriftsforsamlingen i Agder Energi (se saksframlegg)

Kommunene på Agder samles fredag 30. april 2010 til nytt eiermøte. Her skal kommunene blant annet velge sine fremtidige styremedlemmer og bestemme seg for hvilket nivå utbytte for 2009 skal ligge på.