Påmelding til eierseminar

Eierseminaret er planlagt med tre deltakere fra hver eierkommune (Arendal og Kristiansand har fem). Alle deltakere registreres ved å fylle ut dette skjemaet. Legg spesielt merke til at både transport og ønsket tema på fagseminar må velges. Hvert fagseminar skal ha inntill 25 deltakere, så derfor ber vi alle markere et annet og tredeprioritert tema.

Bussreisen er en del av programmet. To busser frakter alle deltakerne til Hovden. En øst fra Risør, og en vest fra Flekkefjord. Vennligst merk av hvor du ønsker å stige ombord. Stoppesteder og -tider ser slik ut:

Buss fra Øst

Start fra Tvedestrand (E18) kl. 07:00
Arendal (bussterminalen ved Harebakken) kl. 07:40
Evje sentrum (bussplass ved “Pernille”) kl. 08:50
Ankomst Brokke kl.10:00

Merk at bussen starter på holdeplassen der ekspressbussene stopper ved Tvedestrand/Fianesvingen. Bussen vil plukke opp deltakere enkelte steder langs ruta: Ved Dalen – når bussen kommer fra Tvedestrand, ved Osedalen/Froland og på Shell/Bygland. Viktig at de som skal på langs ruta beregner litt god tid i forkant slik at de er der når bussen passerer.

Buss fra Vest
Start fra Flekkefjord sentrum kl. 06:15
Lyngdal Inn kl.07:00
Mandal rutebilstasjon kl.07:45
Kristiansand rutebilstasjon kl.08:40
Ankomst Brokke ca. kl. 11:00

Merk at bussen tar opp deltakere et par tre steder på veien, dvs.: ved Feda terminal, buss-stoppet ved bensinstasjonen på Livold (Vigeland) og på busstoppet vis a vis Esso på Tangvall i Søgne. De som skal på bussen på disse “mellomstoppene” må sørge for å være ute i så god tid på forhånd at de er klare når busse kommer.

[form 2 «Transport»]