Kapasiteter til eierseminaret

Jørgen Randers
Jørgen Randers. Foto: Handelshøyskolen BI.

Jørgen Randers, Ivar Rusdal, Statkraft, Agder Energi og nærmere 100 representanter fra kommunene på Agder samles 26. og 27. oktober til eierseminar på Hovden.

Professor Jørgen Randers som leder regjeringens lavutslippsutvalg åpner seminaret. Agder Energi deltar med administrerende direktør og ledere fra alle sine foretningsområder. Styreleder i LYSE, Ivar Rusdal er invitert for å dele sine erfaringer med hvordan energinaboen i vest de siste årene har forvaltet sitt samfunnsoppdrag. Statkraft ved Kristian Aa har fått utfordringen å svare for hva Statkraft vil med Agder Energi.

Det er satt opp fem parallelle seminarer i programmet. Temaene er nett, fjernvarme, vannkraft, vind og kabler. Hvert seminar vil starte med en innledende gjennomgang av særlig aktuelle planer og utfordringer på hvert av områdene, og det er sentrale ledere fra Agder Energi som innleder. I grupper på ca 20 deltakere vil det være god anledning til å gå dypere ned i enkeltsaker. Det vil bli laget et opplegg for fordeling av deltakere på de ulike temaene i forbindelse med påmeldingen til seminaret.

Eierseminaret vil også bestå av besøk på et svært moderne produksjonsanlegg – og ikke minst er dette en anledning til å møte kolleger fra hele Agder i en trivelig høstatmosfære på Hovden. Agder Energi inviterer til middag mandag kveld.

TRANSPORT
Det er satt opp busstransport til seminaret. Vi oppfordrer alle til å la bilen stå og benytte seg av dette tilbudet. Det vil gå en buss fra Tvedestrand i Øst, via Arendal – Evje og videre opp Setesdalen. Fra vest starter bussen i Lyngdal, går via Mandal og Kristiansand, og følger riksvegen opp dalen.

Bussturen vil innehold enkelte programposter og det legges i samarbeid med busselskapet opp en godt beregnet rute med faste avreisetider fra et begrenset antall stoppesteder. Underveis vil det bli stopp med lunsj og omvisning på Brokke i regi av Agder Energi.

OVERNATTING OG PRAKTISK GJENNOMFØRING
Seminaret arrangeres på Hovden høyfjellshotell og Grendehuset på Hovden. Vi disponerer busser under arrangementet så det vil være transport mellom hotellet og Grendehuset i forbindelse med storsamlingene. Parallellseminarene og servering vil først og fremst foregå på hotellet.

Det vil bli tatt i bruk en del hytter i tilknytting til hotellet med tanke på å kunne tilby alle en god seng.

KOSTNADER
Både busstransporten og selve seminaret dekkes gjennom eiermøtets budsjett for inneværende periode og Agder Energi er vertskap for middagen mandag kveld. Det er beregnet tre deltakere fra hver eierkommune. Arendal og Kristiansand kommune inviteres med inntil fem deltakere.

PÅMELDING
Medio september vil det bli lagt ut en påmeldingsskjema på nettsidene www.agdereierne.no. Her skal hver deltaker legges inn med navn og kontaktinfo, valg av parallellseminar samt valg av sted for påstigning på buss. Det vil bli gitt beskjed via epost til alle faste representanter til eiermøtet når påmeldingssystemet er publisert.

KOMMENTARER ELLER INNSPILL?
Kontakt arbeidsutvalgets leder (Bjørn Ropstad) eller arbeidsutvalgets sekretariat (Ordkraft).