Program for eierseminaret

hovdenProgram

Mandag 26. oktober

10.30 og 11.00: Ankomst Brokke – omvisning i regi av Agder Energi. Enkel servering m mineralvann

12.30 og 13.00: Ankomst Hovden – innkvartering

13.45: Transport med buss til Grendehuset på Hovden

14.00: Velkommen. Møteleder: Bjørn Ropstad.

– Foredrag v professor Jørgen Randers (45 min)
– Kommentarer og evt. spørsmål fra salen
– Tom Nysted (30 min): Kraftpriser, investeringer og resultater. Har vi styrke og kraft til å møte et marked i motgang?
– Kommentarer og evt. spørsmål fra salen
– Praktisk informasjon om seminarer og opplegget videre

15.45 Transport i busser tilbake til Hovden høyfjellshotell
– Kaffe og litt å bite i

16.30 – 18.00 Parallellseminarer:

– Tema Ansvarlig fra AE Seminarleder fra AU
– Nett Erik Boysen. Maya T. Berli
– Fjernvarme Torstein Melhus. Tormod Vågsnes
– Vannkraft Ole Th. Dønnestad Torhild Brandsdal
– Vind Ingunn Ettestøl. Bjørn Robstad
– Kabel Øyvind Stakkeland Thor Jørgen Tjørhom

19.30 Middag med kulturelt innslag

Tirsdag 27. oktober

07.30 – 08.30: Frokost

08.45: Transport til Grendehuset

09.00: Grønne sertifikater. Oppdatering på saken, muligheter og utfordringer. Ved Europadirektør i Statkraft, Oluf Ulseth

– AU gir en kortfattet oppsummeringer fra parallellseminarene dagen før.
Samfunnsansvar i praksis
– Statkraft ved Kristian Aa: ”Perspektiver på eierstyring og samfunnsansvar”
– Styreleder i Lyse, Ivar Rusdal: ”Et LYSEnde eksempel?”
– Styreleder i AE, Sigmunsd Kroslid
– Panelsamtale ledet av Arne Thommassen. Mulighet for innspill fra salen.
– Orienteringer fra AU

12.30: Lunsj på hotellet

13.30: Avreise

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.