Eiermøte 10. mai kl. 10.00 – 15.00

Kommunene er innkalt til eiermøte og følgene er program og saker til behandling

Sted:                   Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
Møtestart:         kl. 10.00
Senest slutt:      kl. 15.00

Program:

 1. Velkommen og møtestart, ved leder av AU, ordfører Per Sverre Kvinlaug
 2. Status Agder Energi og muligheter for et fusjonert selskap, ved konsernsjef Steffen Syvertsen, Agder Energi
 3. Resultater og finansiell status for Agder Energi etter 2021 og Q1 2022, ved konserndirektør Pernille K. Gulowsen, Agder Energi
 4. Mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi
 • Styrets anbefaling til eierne, ved styreleder Lars Erik Torjussen og nestleder Gro Elisabeth Lundevik, Agder Energi
 • Tillitsvalgtes vurdering av en eventuell fusjon, ved hovedtillitsvalgt Oddvar Berli
 • Introduksjon til framforhandlet avtaleverk, ved Partner, Dr juris Odd-Harald Wasenden, Arntzen de Besche
 • Sammenligning av dagens eierstyringssystem og eventuelt nytt eierstyringssystem dersom det blir fusjon, ved professor Roy Mersland, UiA

Lunsj

 • En introduksjon til bytteforholdet og en foreløpig vurdering av forutsetningene som ligger til grunn, ved Erik Schwabe, Alpha Corporate Finance
 • Gruppesamtaler, spørsmål og refleksjon i plenum
 • Videre prosess og framdriftsplaner

5. Saker til formell behandling i eiermøte (saksdokumenter er distribuert til kommunene)

 • Utbytte etter 2021
 • Avsetning til budsjett for 2022/23
 • Valg og nominasjoner til formelle organer i Agder Energi

6. Eventuelt

Møte vil i sin helhet bli overført via en livestream: https://videostream.no/agdereierne-105/

Opptaket av møte vil senere bli lagt tilgjengelig på denne nettsiden.