Nytt eiermøte tirsdag 10. mai 2022

Arbeidsutvalget har besluttet at neste eiermøte arrangeres tirsdag 10. mai 2022 kl. 10.00 – 1400. Mer informasjon om program og sted avklares i nær framtid.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.