Nytt eiermøte tirsdag 10. mai 2022

Arbeidsutvalget har besluttet at neste eiermøte arrangeres tirsdag 10. mai 2022 kl. 10.00 – 1400. Mer informasjon om program og sted avklares i nær framtid.