Digitalt eiermøte 20.12.21

Som følge av smittesituasjonen og nødvendige tiltak for å begrense nærkontakter arrangeres eiermøte for Agdereierne 20. desember kl 10.00 digitalt.

Møteleder og de fleste innledere vil være samlet ved Hotel Norge i Kristiansand der det er romslige lokaler og tekniske fasiliteter til å gjennomføre et trygt og effektivt møte med deltakere pålogget via  teams. Erfaringene med denne type digitale møter er nå så gode, at selv om alle selvsagt skulle vært situasjonen foruten, så vet vi at de som vil delta med innlegg, kommentarer og oppfølgende spørsmål vil kunne gjøre dette også i dette formatet. En egen e-post med link til møte er distribuert til kommunenes faste representanter i eiermøte, vararepresentanter, rådmann/kommunedirektør og postmottak. For andre interesserte vil det være mulig å overvære møte via streaming her:

https://videostream.no/agdereierne-2012/

Programmet for eiermøte er planlagt som følger:

Kl 0945  Innlogging for deltakere via teams
Kl 1000  Velkommen og åpning av møtet (leder av AU)
Kl 1010   Agder Energi; Status etter Q3 og videre utsikter for selskapet (AE)
Kl 1100   Løypemeldinger fra arbeidet med en mulig fusjon (AE)
Kl 1200  Lunsj
Kl 1230  Presentasjon av Glitre Energi (GE)
Kl 1250  Arbeidet med framtidig samordning og andre avtaler ved en eventuell fusjon mellom AE og GE (AU)
Kl 1330  Vurdering av de internasjonale trendene innen det grønne skiftet (Thina Margrethe Saltvedt, Chief Analyst Nordea)
Kl 1345  Hva tenker Agder Energi om dagens og fremtidens strømpriser, og hvordan møter selskapet trendene innen det grønne skiftet? (AE)
Kl 1415  Suppleringsvalg til AU (leder av valgkomiteen)
Kl 1430 Eventuelt
Kl 1500 Senest slutt

Det blir anledning til å stille oppfølgingsspørsmål og gi kommentarer underveis i programmet. Presentasjoner benyttet i møte vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden i etterkant av møte.