Dato for neste eiermøte fastsatt til mandag 20. desember 2021

Agdereierne planlegger for eiermøte i Agder Energi mandag 20. desember kl 10 – 14 ved Scandic Kristiansand Bystranda. Møte var tidligere planlagt i slutten av november, men pga en uheldig møtekollisjon for samtlige kommunedirektør på den opprinnelig avsatte datoen velger AU å skyve møte en måned ut i tid.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.