Dato for neste eiermøte fastsatt til mandag 20. desember 2021

Agdereierne planlegger for eiermøte i Agder Energi mandag 20. desember kl 10 – 14 ved Scandic Kristiansand Bystranda. Møte var tidligere planlagt i slutten av november, men pga en uheldig møtekollisjon for samtlige kommunedirektør på den opprinnelig avsatte datoen velger AU å skyve møte en måned ut i tid.