Alt fra eiermøte 21.05.2021

Agdereierne var samlet til eiermøte 21.5. Totalt 49 representanter for 25 kommuner ble registrert i møte via teams, 6 deltok fysisk ved Hotel Norge i Kristiansand og 19 overværte samlingen via livestream.

Sentrale temaer i møte var status og videre utsikter for Agder Energi, refleksjoner i etterkant av at flertallet av eierkommunene på Agder har sagt ja til intensjonsavtale om fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi, utbytte etter 2020, videre utbyttepolitikk og budsjettrammer for AU og eiermøte kommende år.

Velkommen til å se opptak av møte her:

 1. Konsernsjef Steffen Syvertsen om status og videre strategi for Agder Energi:  https://vimeo.com/553495865/bef62b35f1
 2. Konserndirektør Økonomi, Finans og Risiko Pernille Gulowsen om finansiell status etter 2020 og Q1 2021:  https://vimeo.com/553495253/ddb7f55b72
 3. Styreleder Lars Erik Torjussen med løypemelding i arbeidet med mulig fusjon mellom Agder Energi og Glitre Energi:  https://vimeo.com/553495093/24d8e6b052
 4. Spørsmål og kommentarer til Agder Energi:  https://vimeo.com/553495719/061284f7e0
 5. Professor Roy Mersland om samordning og nye muligheter for et eventuelt fusjonert Agder Energi/Glitre Energi: https://vimeo.com/553495359/020659da0e
 6. Panelsamtale https://vimeo.com/553495600/c1587a9e54
 7. Leder av AU Gro Anita Mykjåland med presentasjon av saker til behandling i eiermøte:
  – Utbytte etter 2020
  – Budsjett for eiermøte og AU
  – Videre utbyttepolitikk for Agder Energi
  – Eventuelt
  https://vimeo.com/553496028/b90e7d3c74

 

Presentasjonene som ble benyttet i møte kan lastes ned her: http://www.agdereierne.no/presentasjoner/