Alt fra Eiermøte 16. mai 2019

Agder Energi i fremste rekke

Åpningsforedraget i eiermøte ble holdt av Knut Kroepelien fra Energi Norge. Kroepeliens utgangspunkt var at norske energiselskaper forvalter store deler av svarene på klimautfordringene. I Norge først og fremst innenfor transportsektoren. Han utfordrer til samarbeid, også over landegrensene og fremhevet bl.a. mulighetene i ordningen med opprinnelsesgarantier. Kroepelien utfordret også med kontroversielle temaer der interessenter lokalt og nasjonalt har ulike perspektiver, som for eksempel i spørsmål om grunnrentebeskatning og utbygging av vindkraft. Et sentralt tema i mulighetsbildet er uansett nye teknologiske løsninger for mer fleksibel bruk av strøm. Kroepelien pekte på Agder Energi som et pionerselskap på feltet.

Verdiene vokser

Pareto har verdivurdet Agder Energi og konsernets samlede verdi beregnes til ca 29 milliarder kroner. Tilsvarende vurdering i 2014 var 24,5 milliarder. Merverdiene følger av flere forhold, men først og fremst høyere og mer effektiv produksjon. I 2014 var kostnadene pr. produserte Kwh 10 øre. I 2018 var tilsvarende kostnad 7,7 øre. Se presentasjon fra Pareto her:

Gode utsikter, men ønsker mer nedbør…

Pernille K. Gulowsen fra Agder Energi orienterte eiermøte om resultatet etter 2018 og starten på 2019. Resultatutsiktene for 2019 videre er preget av nøktern optimisme ettersom det vil være behov for en del nedbør dersom selskapets magasiner og kapasitet skal utnyttes optimalt.

Gulowsen gav også eiermøte en gjennomgang av programmet for effektivisering i konsernet. En rekke mulige forbedringsområder er definert og mange av disse gir allerede positive effekter på selskapets bunnlinje. Presentasjonen til Pernille Gulowsen ser du her.

Konsernsjef Tom Nysted, som avrundet presentasjonen fra Agder Energi før lunsj, kunne også fortelle at fokus på kontinuerlig forbedring er blitt et tydeligere kjennetegn på kulturen i selskapet.

Nøkkelkompetanse og solid avkastning i Venture

Konserndirektør for Marked i Agder Energi, Anders Gaudestad, informerte om at venturesatsingen i selskapet både gir god direkte avkastning og profesjonaliserte konsernets evne til innovasjon og arbeid med nye forretningsmodeller. Venturemiljøet i Agder Energi vurderer årlig opp mot 150 mulige prosjekter, men investerer kun i en til tre nye satsinger årlig. Det som prioriteres er innenfor forretningskritiske områder, eller kan komme til å bli det. Etter en utviklingsperiode løftes noe inn i konsern mens andre satsinger klargjøres for salg og realiseres. I snitt har venturesatsingen i Agder Energi gitt en avkastning på 34% de ti årene dette har vært et eget forretningsområde.

Innspill til neste eiermøte

I siste del av møte var det lagt opp til rundebordsamtaler om aktuelle temaer, relevante dilemmaer og informasjonsbehov i første eiermøte etter valget høsten 2019. En gjennomgang i plenum gav AU en rekke konkrete innspill og dette arbeidet legges til grunn for prioriteringer videre.

Utbytte og budsjett vedtatt

Eiermøte sluttet seg enstemmig til arbeidsutvalgets anbefalinger og anser det riktig at gjeldene utbyttepolitikk benyttes etter 2018. Av utbytte holdes det tilbake 1,5 millioner kroner til inndekning av kostnader knyttet til eiermøter, sekretariat og arbeidet i AU.

Neste eiermøte arrangeres 28. og 29. november

AU planlegger et eierseminar over to dager i god tid etter høstens valg. Merk tidspunktet allerede nå. Mer informasjon om sted og program etter hvert.