Neste eiermøte arrangeres 28. – 29. november

Oppsummering og presentasjoner fra eiermøte 16. mai publiseres på denne siden om kort tid. I mellomtiden kan datoen for neste planlagte møte noteres i kalenderen: 28. og 29. november. Innen møte arrangeres har kommunene konstituert seg etter valget.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.