Alt fra eiermøtet 13. mai 2016

Konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, presenterte et godt årsregnskap for selskapet, og eiermøtet vedtok å videreføre dagens utbyttenivå, også for 2015.

– Vi er et av de beste miljøene i Norden på kraftforvaltning. Det betyr enormt mye for resultatet, sa Nysted, som kunne levere et resultat på 750 millioner for 2015.

Behov for å holde igjen
Partner i PwC, Bjørn Einar Strandberg, ga eierkommunene ros for å ha høstet når det har vært overskudd, og latt selskapet investere når det har vært anledning til det. Likevel ba han eierne holde igjen når fremtidens utbyttepolitikk skal diskuteres.

– Spotprisene er nedgående, og selv om Agder Energi i dag har mange gode sikringskontrakter, så minker også de. Da trenger vi reserve på stabburet, slo Strandberg fast.

Færre hender på rattet
Nicolai Homme var involvert i fusjonen som førte til Agder Energi i 2000. Nå mener han det er rom for ytterligere strukturendringer i energibransjen.

– Gevinstene tilfaller eierne i form av økte verdier og økt utbytte, sa Homme, som også brukte anledningen til å skryte av hvordan Agder-kommunene har organisert eierskapet.

Eiermøtet nominerte også kandidater til konsernstyret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi. Både styreleder Lars Erik Torjussen og styremedlem Leif Atle Beisland fortsetter i sine posisjoner. Jill Akselsen rykker opp fra varaplass til fast styreplass, mens tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft går inn som nestleder.

Neste eiermøte er planlagt 4. november 2016.


Store deler av eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under. Om du ønsker å se de ulike presentasjonene, finner du dem som PDFer her.

Resultat 2015 for Agder Energi, ved konsernsjef Tom Nysted og konserncontroller Geir B. Risnes

Utbytteforventninger framover, ved Bjørn Einar Strandberg, PwC

Utviklingstrekk og drivkrefter i kraftbransjen, ved Nicolai Homme, Homme AS

Energimeldingen, ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.