Alt fra eiermøtet 13. mai 2016

Konsernsjef i Agder Energi, Tom Nysted, presenterte et godt årsregnskap for selskapet, og eiermøtet vedtok å videreføre dagens utbyttenivå, også for 2015.

– Vi er et av de beste miljøene i Norden på kraftforvaltning. Det betyr enormt mye for resultatet, sa Nysted, som kunne levere et resultat på 750 millioner for 2015.

Behov for å holde igjen
Partner i PwC, Bjørn Einar Strandberg, ga eierkommunene ros for å ha høstet når det har vært overskudd, og latt selskapet investere når det har vært anledning til det. Likevel ba han eierne holde igjen når fremtidens utbyttepolitikk skal diskuteres.

– Spotprisene er nedgående, og selv om Agder Energi i dag har mange gode sikringskontrakter, så minker også de. Da trenger vi reserve på stabburet, slo Strandberg fast.

Færre hender på rattet
Nicolai Homme var involvert i fusjonen som førte til Agder Energi i 2000. Nå mener han det er rom for ytterligere strukturendringer i energibransjen.

– Gevinstene tilfaller eierne i form av økte verdier og økt utbytte, sa Homme, som også brukte anledningen til å skryte av hvordan Agder-kommunene har organisert eierskapet.

Eiermøtet nominerte også kandidater til konsernstyret og bedriftsforsamlingen i Agder Energi. Både styreleder Lars Erik Torjussen og styremedlem Leif Atle Beisland fortsetter i sine posisjoner. Jill Akselsen rykker opp fra varaplass til fast styreplass, mens tidligere klima- og miljøminister Tine Sundtoft går inn som nestleder.

Neste eiermøte er planlagt 4. november 2016.


Store deler av eiermøtet ble filmet, og du kan se de forskjellige presentasjonene fra møtet i filmene under. Om du ønsker å se de ulike presentasjonene, finner du dem som PDFer her.

Resultat 2015 for Agder Energi, ved konsernsjef Tom Nysted og konserncontroller Geir B. Risnes

https://vimeo.com/167105655

Utbytteforventninger framover, ved Bjørn Einar Strandberg, PwC

https://vimeo.com/167110243

Utviklingstrekk og drivkrefter i kraftbransjen, ved Nicolai Homme, Homme AS

https://vimeo.com/167122081

Energimeldingen, ved Tom Nysted, konsernsjef Agder Energi

https://vimeo.com/167128377