Velkommen til eiermøte 20. februar 2015

AU forbereder i disse dager de siste detaljene før programmet for kommende eiermøte er klart.

Datoen er satt til fredag 20. februar kl. 10.00, med senest slutt kl. 14.30. Møtet arrangeres på Quality Hotel & Resort, Kristiansand.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.