Alt fra eiermøte 26. september

26. september ble det avholdt eiermøte for Agdereierne. Her kan du se presentasjonene fra møtet. 

Se nyhetsbrev fra eiermøtet. Presentasjonene fra eiermøtet finner du her.

 

Har vi tro på Agder Energi i framtiden? – ved Lars Erik Torjussen, styreleder Agder Energi

Har vi tro på Agder Energi i framtiden – styreleder Lars Erik Torjussen (pdf)

 

Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder? – ved Rune Bjerke, konsernsjef DNB

Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder? Rune Bjerke, konsernsjef DNB (pdf)

 

Framtidens utbyttepolitikk og andre viktige verktøy for eierstyring i Agder Energi – ved Roy Mersland, professor UiA

Framtidens utbyttepolitikk og verktøy for eierstyring i Agder Energi. Roy Mersland, UiA (pdf)

 

Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eierskapsmodell? – ved Bjørn Einar Strandberg, partner PwC

Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eiermodell? Bjørn Einar Strandberg PwC (pdf)

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.