Program for eierkonferansen 2014

Programmet til eierkonferansen 25. september er nå klart. Kommunene har fått invitasjon og bes melde på deltakerne senest 5. september.

EIERKONFERANSE 25. SEPTEMBER

Torsdag 25. september arrangeres Eierkonferansen 2014 ved Radisson Blu Caledonien Hotel i Kristiansand. Heldagskonferansen er lagt opp slik at alle formannskapsmedlemmene skal få anledning til å bli godt kjent med Agder Energi og de sentrale spørsmålene som gjelder i forhold til et videre eierskap. Kommunen bes derfor innkalle formannskapet og melde deltakerne på ved bruk av e-post til sekretariatet (rune@ordkraft.no) så snart som mulig – og senest innen 5. september.

Som programmet viser skal konferansen legge et felles grunnlag for de svært viktige eierskapsvurderingene kommunene skal gjøre i løpet av høsten og vinteren. Programmet 25. september starter kl. 09.00 og avsluttes kl. 17.00. Det anmodes om å prioritere konferansen høyt.

Dagen etter eierkonferansen fortsetter ordførerne (eller de som representerer kommunen i AE eiermøte) og rådmenn med en arbeidssamling (formelt status som eiermøte). Et eget program og innkalling til dette følger 14 dager i forkant av møtet.

For de som etter dagskonferansen den 25. skal delta i eiermøte 26. arrangeres det felles middag på kvelden og overnatting på hotel Caledonien. På den måten får deltakerne også god anledning til å drøfte aktuelle problemstillinger i etterkant av dagskonferansen og før eiermøte der diskusjonene skal videreføres i et organisert gruppearbeid. Eiermøte den 26. starter kl. 09.00 og planlegges frem til kl. 14.00. Dette arrangeres ved samme hotell.

Selve konferansen, samt middag og overnatting, dekkes over eiermøtets budsjett. Deltakerne organiserer selv transport til og fra konferansen.

AU ber om påmelding via e-post så snart som mulig, og senest innen fredag 5. september.