Program for eiermøtet 26.9

Eiermøte avholdes fredag 26. september i Kristiansand. Her kan du se programmet for eiermøtet. 
Sted: Radisson Blu Caledonien Hotel, Kristiansand
kl. 09.00 – 14.30

Program og agenda

09.00
Velkommen og praktisk informasjon, ved leder av AU, Bjørn Ropstad

09.10
Har vi tro på Agder Energi i framtiden? ved styreleder Lars Erik Torjussen

09.30
Oppspill til gruppesamtaler: Vil vi være langsiktige eiere? Ved leder av AU, Bjørn Ropstad

09.40
Gruppesamtaler – AU fordeler seg på grupper og leder samtalene:

  1. Er det fremdeles en grunnleggende vilje til å eie Agder Energi i kommunene på Agder?
  2. Hvilke argumenter FOR og evt. MOT et videre eierskap preger de politiske miljøene lokalt?

10.15
Er Agder Energi en langsiktig god investering for kommunene på Agder? ved Rune Bjerke, DNB

11.00
Plenum oppsummering av gruppesamtaler,  AU-medlemmene med trådløs mikrofon

11.30
Lunsjbuffet

12.15
Framtidens utbyttepolitikk og andre viktige verktøy for eierstyring i Agder Energi, ved Roy Mersland, professor UiA

12.35
Er et kommunalt eid holdingselskap framtidens eierskapsmodell? ved Bjørn Einar Strandberg, seniorrådgiver PwC

13.00
Gruppesamtaler – AU fordeler seg på grupper og leder samtalene:

  1. Dagens eierskapsmodell eller et nytt kommunalt eid holdingsselskap (hvorfor/hvorfor ikke)?
  2. Tre år med nåværende utbyttepolitikk. Hva tenker kommunene om de tre neste?

13.45
Oppsummeringer og kommentarer i plenum

14.15
Avslutning og videre prosess mot 2015, ved leder av AU, Bjørn Ropstad

14.30
Senest slutt

 

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.