Eiermøte 12. oktober 2012

Agdereierne samles til eiermøte i Agder Energi fredag 12. oktober kl. 10 – 14. Samlingen finner sted på Rica Dyreparken Hotell. I møtet vil administrasjonen gå nærmere inn i resultat for første halvår 2012 og gi kommunene oppdatert informasjon om statusen i konsernet. Videre vil det i møtet bli satt fokus på de strukturelle utfordringene i norsk energisektor og hvilke potensialer Agder Energi står ovenfor.

Kommunene skal våren 2013 ta stilling til om viljeserklæringen som ble signert i 2008 skal fornyes for en ny periode. Gjennom viljeserklæring fremkommer det at ingen ønsker å selge sine aksjer i Agder Energi dersom dette fører til at Agder-eierne blir sittende tilbake som aksjonærgruppe i mindretallsposisjon. I eiermøtet 12. oktober vil arbeidsutvalget presentere sin plan for hvordan saken skal diskuteres i kommunenen fram mot våren 2013. Kommunene vil i eiermøtet også bli bedt om å komme med innspill til innholdet og prosessene frem mot en eventuell ny viljeserklæring.

Innkalling og nærmere program vil bli distribuert senest 14 dager før møtet.

This entry was posted in eiermøte. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.
  • Om Agdereierne

    Det regionale eierskapet i Agder Energi er viktig for landsdelen vår. Selskapet er i dag et veldrevet konsern som skaper store verdier gjennom satsing på miljøvennlig energi. Grunnlaget for verdiskapingen er naturressurser som tilhører oss alle. Ved å beholde flertallet av aksjene i selskapet kan de 25 Agder-kommunene sikre at naturressursene blir forvaltet til det beste for landsdelen.