Eiermøte 12. oktober 2012

Agdereierne samles til eiermøte i Agder Energi fredag 12. oktober kl. 10 – 14. Samlingen finner sted på Rica Dyreparken Hotell. I møtet vil administrasjonen gå nærmere inn i resultat for første halvår 2012 og gi kommunene oppdatert informasjon om statusen i konsernet. Videre vil det i møtet bli satt fokus på de strukturelle utfordringene i norsk energisektor og hvilke potensialer Agder Energi står ovenfor.

Kommunene skal våren 2013 ta stilling til om viljeserklæringen som ble signert i 2008 skal fornyes for en ny periode. Gjennom viljeserklæring fremkommer det at ingen ønsker å selge sine aksjer i Agder Energi dersom dette fører til at Agder-eierne blir sittende tilbake som aksjonærgruppe i mindretallsposisjon. I eiermøtet 12. oktober vil arbeidsutvalget presentere sin plan for hvordan saken skal diskuteres i kommunenen fram mot våren 2013. Kommunene vil i eiermøtet også bli bedt om å komme med innspill til innholdet og prosessene frem mot en eventuell ny viljeserklæring.

Innkalling og nærmere program vil bli distribuert senest 14 dager før møtet.