– Store oppgaver mot 2020

– Kraftselskapene i Norge har mange store mål som skal oppnås. De skal tilby nesten like priser over hele landet, de skal være en viktig bidragsyter i klimakampen og de skal fortsatt gi stor avkastning, sa konsernsjef Tom Nysted til eiermøtet.

Nysted informerte om THEMA-rapporten, som tydelig viser hvor store investeringer som skal gjøres i Sør-Norge de neste åtte årene. Totalt må det investeres for mer enn 145 milliardet, og det er betydelig mer enn de siste 20 årene til sammen.

– Kapital, kabler og kompetanse er hindre på veien for å nå målet. For å løse kapitalhinderet mener Nysted at det må bli færre og større aktører. Totalt kan det være gevinster på mellom 17 og 46 milliarder ved strukturendringer i kraftbransjen. Hvordan Agdereierne skal forholde seg til denne situasjonen og hvilke mandater styret og selskapets ledelse skal ha må avklares fra eierhold. Dermed er et sentralt tema for kommende eiermøter og videre prosesser i kommunenens arbeidsutvalg satt på dagsorden.

– Dersom vi ikke lykkes blir det mindre ny produksjon, sansynligvis et betydelig kraftoverskudd, kraftig prispress og kapitalskvis. Dette vil igjen vanskeliggjøre høy avkastning til aksjonærene, understreket Nysted i sitt foredrag.

Konsernsjefen har tidligere varslet at målet for 2015 er halvannen milliard i overskudd i Agder Energi, men at videre utvikling krever investeringer.

Les hele referatet fra eiermøtet her.