Redusert utbyttegrunnlag

Mindre salgsmarginer gir Agder Energi redusert utbyttegrunnlag i 2011. I et varsel fra selskapet etter tredje kvartal ble det forventede overskuddet etter 2011 stipulert til å bli 440 millioner kroner. I tillegg viser en gjennomgang at selskapet også har egenkapital som inngår i utbyttegrunnlaget når året er over, men dette fremkom ikke klart i informasjonen som ble sendt ut til eierne 31. oktober.

Styreleder, Sigmund Kroslid, beklaget forvirringen som var oppstått i forbindelse med resultatvarselet, og sammen med administrasjonen la han i eiermøte fram en oversikt som viser at Agder Energi har mellom 200 og 300 millioner kroner i fri utdelbar egenkapital. Sammen med det endelige årsresultatet vil disse verdiene være grunnlaget for den endelige vurderingen av utbyttet. Et utbyttet som eventuelt også baseres på fri utdelbar egenkapital, kan disponeres i kommunenes driftsbudsjetter.

Agder Energi har økt fokus på hvordan uroen i finansmarkedene vil virke inn på selskapet. Det er også iverksatt en omfattende prosess for å ruste selskapet ytterligere for å møte framtiden. Uttalt mål er å oppnå et resultat på halvannen millard kroner i overskudd etter skatt når 2015 gjøres opp. Dette arbeidet skjer også i lys av de strukturendringer som mange regner med vil komme i norsk energisektor framover, fortalte Tom Nysted (bildet) til eiermøtet.

Selskapet opplyste videre i eiermøtet at man nå er i ferd med å ta ut den siste frie egenkapital-reserven i konsernet. Kommunene må derfor innstille seg på at utbyttene i årene som kommer først og fremst kan beregnes ut fra årlige resultater.

Utbytte etter 2011 vedtas i generalforsamlingen i mai 2012. Før generalforsamlingen avholdes skal kommunenes eiermøte behandle saken.

Les hele nyhetsbrevet som ble sendt ut etter sist eiermøte her (PDF).